НАПРАВИ ПРЕВОД С WESTERN UNION

И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ
iPhone 12 *
Направи превод, отговарящ на условията, вземи скреч карта с уникален код, регистрирай го на westernunionnagradi.bg и участваш в томбола. Срок на кампанията: 20.09.2021 г. - 31.12.2021 г.
Стъпка 1
Направи Western Union паричен превод,
отговарящ на условията, в клоновата
мрежа на Пощенска банка
или неин под-агент.
Стъпка 2
Вземи скреч карта с уникален код.
Стъпка 3
Регистрирай го на
westernunionnagradi.bg и
участваш в томбола.
Регистрирай своя уникален код

Полетата, отбелязани със * са задължителни

*В кампанията могат да участват физически лица над 18 г. Вкл., с обичайно местопребиваване в Република България, които в периода 20.09.2021 - 31.12.2021 г. наредят Western Union паричен превод от България за България - за сума над 1000 BGN или 50 EUR или директно по банкова сметка за България - за сума над 1000 BGN или 500 EUR или за чужбина - за сума над 100 BGN или 50 EUR или директно по банкова сметка за чужбина - за сума над 1000 BGN или 500 EUR, в офис на Банката или неин под-агент на Western Union. Изпълнилите условието ще получат скреч карта с уникален код, който следва да регистрират на: www.westernunionnagradi.bg, за да участват в томбола за една от наградите – 3 бр. Смартфони iPhone 12, съгласно Официалните правила на кампанията. Пълните условия на кампанията се съдържат в Официалните правила, налични на: www.postbank.bg, както и на: www.westernunionnagradi.bg
© 2021 Пощенска банка. Всички права запазени. Всички лога, търговски марки, сервизни марки и търговски наименования, посочени в този материал, са собственост на съответните им собственици.
Печеливши:
Първо теглене
Предстоящо теглене на 01.11.2021 г.
Второ теглене
Предстоящо теглене на 01.12.2021 г.
Трето теглене
Предстоящо теглене на 04.01.2022 г.